پدرام پهلوان نژاد


  نام و نام خانوادگـی : پـدرام پهلـوان نـژاد

دکترای موسیقـی در رشـته آواز ( Vocal Performance ) از دانشگاه RGU بریتانیا

برگزیده و دانـش آمـوخته Master در رشـته آواز کلاسیـک در شاخه Baroque در ارکـستر فیلارمونیـک دانشـگاه برلین

عضو رسمـی کانون خوانندگان کلاسـیک خانه موسیقـی ایران

عضو اسبق ارکستر فیلارمونیک ایران به رهبـری علیرضا شفقـی نژاد

عضو اسبق گروه کر استاد محمـد نوری به رهبری مایسترو لوریس چکناوریان و علیرضا شفقی نژاد

اساتیـد ایران به اختصـار :

استاد فقید مصطفی کمال پور تراب ( تئوری موسیقـی، سلفژ، موسیقـی جهانی، فرم در موسیقـی )

استاد فقیـد محمد نوری

( آواز کلاسیک، آواز فولکلوریک ) 

علیرضا شفقی نژاد  

( سلفژ، کرال ) 

مهدی سپهری

( آواز پاپ کلاسیک )

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود