سازهای ضربی 
سازهای ضربی آموزشگاه موسیقی
 

گروهی از سازهای ایرانی سازهای ضربی می باشند که به نوعی با ضربه روی آنها به صدا در می آید.

دف 

ساز های ضربی


تنبک

ساز های ضربی

دایره

ساز های ضربی

دهل

ساز های ضربی

نقاره

سازهای ضربی

سنج

سازهای ضربی

طاس

سازهای ضربی

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود