سازهای زهی

سازهای زهی آموزشگاه موسیقی
 

این دسته از سازهای ایرانی که اکثرا در آموزشگاه موسیقی نیز تدریس می گردند، خود به چند دسته تقسیم می شوند.

دسته اول از سازهای زهی که خانواده بزرگتری را تشکیل می دهند، ساز های زخمه ای نام دارند.

دسته دیگری از سازهای زهی سازهای کششی می باشد که تعدادی از ساز های جذاب دیگر را شامل می گردد.

و دسته آخر را سازهای زهی کوبشی می باشند.

ساز های زخمه ای

تار                                   (( کلاس تار ))

سازهای زهی

سه تار

عود

قانون

رباب

تنبور

چنگ

دوتار

سازهای کششی

قیچک

کمانچه

سرود

سازهای زهی کوبشی

سنتور

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود