امیرحسین هراتیاننام و نام خانوادگی : امیرحسین هراتیان

 

 ..........................................................................................................................................................

متولد : 1366- اصفهان

تحصیلات : فارغ التحصیل مهندسی برق الکترونیک دانشگاه اصفهان

ساز تخصصی: ویلن و ویلن آلتو

اساتید : برجیان ، شهریار شکرانی ، مرتضی شفیعی ، سعید همایونی و ....

بهره گیری از محضر استاد همایون خرم ، استاد انوشیروان روحانی و استاد بابک شهرکی 

فعالیت حرفه ای :

همکاری با ارکستر ملی اصفهان به رهبری مرتضی شفیعی

همکاری با ارکستر وزیری به سرپرستی استاد کیوان ساکت و اجراهای متعدد در شهرهای مختلف

همکاری با ارکستر مجلسی سایه به رهبری مهرداد یزدانی

همکاری با ارکستر مجلسی خورشید به رهبری فرید اسماعیلی

و اجراهای متفرقه دیگر ...

تدریس در آموزشگاه های معتبر موسیقی اصفهان

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود