آذردخت عامرینام و نام خانوادگی : آذردخت عامری

مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی همساز

مدرس و نوازنده ی سنتور

فارغ التحصیل : رشته کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر تهران

رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اساتید :

نزد استاد مسعود رضایی نژاد ردیف های موسیقی را فرا گرفت و سپس در دوران تحصیل در دانشگاه از محضر استاد رضا شفیعیان ،

نادر سینکی و سعید ثابت بهره برد.

فعالیت حرفه ای :

آغاز فعالیتهای آموزشی از سال 1370 در آموزشگاه های مختلف و هنرستان موسیقی اصفهان

اجرای کنسرتهای داخلی و خارجی

کنسرت درکشورهای کرواسی – آلمان – سوئد به همراه گروه بانوان زنده رود و ایراندخت

مدیر مسئول بخش موسیقی موسسه فرهنگی هنری نیک پندار نوین از سال 1386 الی 1390

عضو هیئت مدیره انجمن آموزشگاه های موسیقی استان اصفهان

دارای مقاله ی  پژوهشی در فصل نامه موسیقی ماهور شماره 20 سال 1381

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود