سه شنبه


سنـتور : آذردخـت عامـری

گیـتار : رضـا زواری

پیـانـو : سیمـا آقـایـی

ویـولـن : مژگان مشـتـاقـیـان

ارف : آنـاهیتـا اشـرفـی

سـازدهنـی : مـازیـار یـزدانـی

آواز پـاپ : امـیرحسیـن زاولانه

فـلوت : شهـروز بـلوچسـتانـی

گـروه نـوازی ویـولـن : مـژگان مشـتاقیـان

آواز کلاسیـک : پدرام پهلـوان نـژاد

دف : پریسـا ابـوالقاسمـی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود