سه شنبه

گیـتار : رضـا زواری

پیـانـو : سیمـا آقـایـی

ویـولـن : مژگان مشـتـاقـیـان

سـازدهنـی : مـازیـار یـزدانـی

آواز پـاپ : امـیرحسیـن زاولانه

فـلوت : شهـروز بـلوچسـتانـی

گـروه نـوازی ویـولـن : مـژگان مشـتاقیـان

دف : پریسـا ابـوالقاسمـی

سنـتور : مسـعود میـرزایـی

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود