تصاویر کنسرت ها

کنسـرت پـاپ گـروه همسـاز 

زمان : ۳/۲  بهمن ۱۳۹۳

ساعت اجرا : ۸ شب

مکان : چهارراه شکرشکن ابتدای خیابان حافظ سینما فرهنگیان 

 

 

 

 

 

 

آشنایی با ساز گیتار

آشنایی با ساز گیتار

آموزش ساز های سنتی و ایرانی

این توضیحات در داخل این ابزار نمایش داده میشود